Οδηγίες Αναβάθμισης Open eClass 2.1

Διαδικασία Aναβάθμισης

Η νέα έκδοση Open eClass 2.1 της πλατφόρμας διατηρεί τη συμβατότητα με τις προηγούμενες εκδόσεις. Για το λόγο αυτό μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναβαθμίσετε μια ήδη εγκατεστημένη πλατφόρμα eClass από τις προηγούμενες εκδόσεις (eClass 1.7 ή eClass 2.0) στην τρέχουσα, απλά ακολουθώντας τις οδηγίες αναβάθμισης που παραθέτουμε στη συνέχεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επιγραμματικά για την αναβάθμιση της πλατφόρμας στη νέα έκδοση τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:
Βήμα 1: Για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Unix / Linux

Όλες οι ενέργειες προϋποθέτουν ότι έχετε δικαιώματα διαχειριστή (root) στον εξυπηρετητή.

Το ακόλουθο παράδειγμα θεωρεί ότι η πλατφόρμα eClass είναι ήδη εγκατεστημένη στον κατάλογο /var/www/html.

Λόγω αρκετών αλλαγών στη καινούρια έκδοση (2.1 του Open eClass θα πρέπει να διαγράψετε την παλιά έκδοση και να εγκαταστήσετε την καινούρια. Για να μην χαθούν οι παλιές σας ρυθμίσεις, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

θεωρούμε ότι έχετε κατεβάσει το openeclass-2.1.tar.gz στο κατάλογο /tmp

Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω, θα έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία τα αρχεία της νέας έκδοσης του eClass (Open eClass 2.1). Στη συνέχεια μεταβείτε στο βήμα 2 για να αναβαθμίσετε τις βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας.

Βήμα 1: Αναβάθμιση σε Υπολογιστές με Λειτουργικό Σύστημα Ms Windows

Το ακόλουθο παράδειγμα προϋποθέτει ότι το eClass είναι ήδη εγκατεστημένο στον κατάλογο C:\Program Files\Apache\htdocs\ και ότι έχετε κατεβάσει το openeclass-2.1.zip.

Λόγω αρκετών αλλαγών στη καινούρια έκδοση (2.1) του Open eClass θα πρέπει να διαγράψετε την παλιά έκδοση και να εγκαταστήσετε την καινούρια. Για να μην χαθούν όμως οι παλιές σας ρυθμίσεις και τα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω.

Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία τα αρχεία της νέας έκδοσης του Open eClass. Στη συνέχεια μεταβείτε στο βήμα 2 για να αναβαθμίσετε τις βάσεις δεδομένων του.

Βήμα 2: Αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων

Πριν τρέξετε το script αναβάθμισης της βάσης βεβαιωθείτε ότι η MySQL δεν λειτουργεί σε strict mode. Για να το διαπιστώσετε ελέγξτε αν έχει κάποια τιμή η παράμετρος

--sql-mode
η οποία βρίσκεται στο αρχείο ρυθμίσεων my.cnf ή my.ini για τους χρήστες UNIX και Windows αντίστοιχα. Αν έχει (π.χ. --sql-mode=STRICT_TRANS_TABLES ή --sql-mode=STRICT_ALL_TABLES) τότε αλλάξτε την σε κενή (--sql-mode="").

Μόνο για συστήματα Unix/Linux: Η διαδικασία αναβάθμισης περιλαμβάνει και κάποιες αλλαγές στο αρχείο ρυθμίσεων config.php. Επομένως μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε προσωρινά τα δικαιώματα πρόσβασης στο config.php.

Πληκτρολογήστε στον browser σας το ακόλουθο URL:

http://(url του eclass)/upgrade/

Θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό (password) του διαχειριστή της πλατφόρμας. Αφού δώσετε τα στοιχεία σας θα σας ζητηθεί να αλλάξετε / διορθώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας. Κατόπιν θα αρχίσει η αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων. Στην οθόνη σας θα δείτε διάφορα μηνύματα σχετικά με την πρόοδο της εργασίας. Φυσιολογικά δεν θα πρέπει να δείτε μηνύματα λάθους. Σημειώστε, ότι ανάλογα με τον αριθμό και το περιεχόμενο των μαθημάτων, είναι πιθανόν η διαδικασία να διαρκέσει αρκετά.

Στην αντίθετη περίπτωση (αν δηλαδή εμφανιστούν μηνύματα λάθους) τότε πιθανόν να μην λειτουργήσει εντελώς σωστά κάποιο μάθημα. Τέτοια μηνύματα λάθους μπορεί να εμφανιστούν, αν έχετε τροποποιήσει τη δομή κάποιου πίνακα από τις βάσεις του eClass. Σημειώστε (αν είναι δυνατόν) το ακριβές μήνυμα λάθους που σας εμφανίστηκε.

Αν μετά την αναβάθμιση αντιμετωπίσετε προβλήματα με κάποιο μάθημα τότε επικοινωνήστε μαζί μας (admin@openeclass.org).

Βήμα 3: Έλεγχος επιτυχούς αναβάθμισης

Για να βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα έχει αναβαθμιστεί, πηγαίνετε στο διαχειριστικό εργαλείο και επιλέξτε "Έκδοση της πλατφόρμας". Θα πρέπει να αναγράφεται η έκδοση 2.1. Εναλλακτικά, από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας, επιλέξτε το σύνδεσμο "Ταυτότητα Πλατφόρμας". Ανάμεσα στα άλλα θα αναγράφεται η έκδοση 2.1 της πλατφόρμας.

Είστε έτοιμοι! Η διαδικασία αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία! Για να δείτε τα καινούρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης ανατρέξτε στο αρχείο κειμένου CHANGES.txt.Για επιπλέον προαιρετικές ρυθμίσεις (HTTPS, Latex κλπ) διαβάστε παρακάτω.

Προαιρετικές Επιπλέον Ρυθμίσεις

Αναβάθμιση από παλιότερες εκδόσεις (<= 1.6)

Για να κάνετε αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση από παλαιότερες εκδόσεις χρειάζεται πρώτα αναβαθμίσετε την πλατφόρμα σας στην έκδοση 1.7. Ειδικότερα από την έκδοση 1.7 της πλατφόρμας, οι κατάλογοι των μαθημάτων αποθηκεύονται σε ένα καινούριο κατάλογο με όνομα courses. Επίσης έχει αλλάξει η τοποθεσία του αρχείου ρυθμίσεων (config.php), όπου πλέον βρίσκεται σε ένα καινούριο κατάλογο, με όνομα config. Για να μην χαθούν οι παλιές σας ρυθμίσεις και τα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

Για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Unix / Linux

Για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Ms Windows